top of page

Získali jsme akreditaci DVPP

Dalo nám to trochu zabrat, ale máme ji! :)

131969328_238979700977728_76347797664704

Konec roku 2020 byl ve znamení nejen prvních narozenin našeho spolku, ale také velké radosti ze získání akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Získali jsme akreditaci k hned několika vzdělávacím akcím:

- Aplikace prvků komunitní školy v mateřských školách (lektor PhDr. Linda Matušková, Ph.D.),

- Učitelem EVVO venku i vevnitř nejen s vílou Rozárkou (lektor Ing. Veronika Habrová, Ph.D.),

- Kancelářský balík pro učitele – rozšiřující seminář (lektor Mgr. Martin Adamík),

- Interaktivní tabule a software pro učitele základních a středních škol (lektor Mgr. Martin Adamík).

Více informací k jednotlivým kurzům najdete níže.

Aplikace prvků komunitní školy v mateřských školách

Lektor: PhDr. Linda Matušková, Ph.D.

 

Číslo jednací akreditace: 2969/2020-4-715  

Kurz určen pro: ředitele škol a školských zařízení, učitele MŠ

Hodinová dotace: 8 hod

Účastnický poplatek: 950 Kč

Termín konání kurzu: kontaktujte nás - goed.spolek@gmail.com

Cíle a obsah kurzu:

Učitelem EVVO venku i vevnitř nejen s vílou Rozárkou

Lektor: Ing. Veronika Habrová, Ph.D.

 

Číslo jednací akreditace: 2969/2020-4-715  

Kurz určen pro: ředitele škol a školských zařízení, učitele MŠ

Hodinová dotace: 8 hod

Účastnický poplatek: 950 Kč

Termín konání kurzu: kontaktujte nás - goed.spolek@gmail.com

Cíle a obsah kurzu:

Kancelářský balík pro učitele – rozšiřující seminář

Lektor: Mgr. Martin Adamík

 

Číslo jednací akreditace: 2969/2020-4-715  

Kurz určen pro: ředitele škol a školských zařízení, učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, gymnázií, SOU a SOŠ

Hodinová dotace: 8 hod

Účastnický poplatek: 950 Kč

Termín konání kurzu: kontaktujte nás - goed.spolek@gmail.com

Cíle a obsah kurzu:

Interaktivní tabule a software pro učitele základních a středních škol

Lektor: Mgr. Martin Adamík

 

Číslo jednací akreditace: 2969/2020-4-715  

Kurz určen pro: ředitele škol a školských zařízení, učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, gymnázií, SOU a SOŠ

Hodinová dotace: 8 hod

Účastnický poplatek: 950 Kč

Termín konání kurzu: kontaktujte nás - goed.spolek@gmail.com

Cíle a obsah kurzu:

bottom of page