top of page

O NÁS

profilovka.jpg
O NÁS
Jsme tři pedagogové a bereme život s nadhledem :) Učení a vzdělávání chápeme jako celoživotní proces, proto bychom rádi realizovali vzdělávací akce zaměřené na širokou veřejnost. A tak jsme založili spolek GO-ED!, z.s.

A teď ty formality… 

GO-ED!, z.s. je spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku, IČ 08865639

Předseda spolku: PhDr. Linda Matušková, Ph.D.

Místopředseda spolku: Tereza Konečná, DiS.

GO-ED!, z.s. je veřejně prospěšným spolkem se sídlem v Kroměříži. Jeho působnost však může být nejen lokální, ale v závislosti na realizovaných projektech také celostátní nebo mezinárodní.

Spolek vznikl za účelem prohlubování vzdělanosti širokého okruhu veřejnosti a realizace principů celoživotního učení a vzdělávání, za účelem nastolení rovných příležitostí v přístupu ke vzdělávání, zaměstnanosti, prevenci sociální nerovnosti. Spolek při realizaci aktivit pracuje samostatně nebo spolupracuje s lokálními, krajskými, národními, zahraničními i mezinárodními organizacemi a osobami apod. Svůj účel spolek naplňuje především prostřednictvím následujících aktivit:

  • realizace vzdělávacích akci pro širokou veřejnost (především volnočasové a vzdělávací akce pro děti, neformální vzdělávání dospělých, tematické přednášky, kurzy, workshopy a další akce zaměřené na rozvoj občanské vzdělanosti, zájmové vzdělávání, primární prevenci, osvětu apod.),

  • poskytování lektorských a školících činností, konzultací, poradenství apod. v oblasti vzdělávání a celoživotního vzdělávání,

  • pořádání, případně spolupořádání tematicky zaměřených pobytových (např. víkendových, vícedenních, týdenních apod.) akcí pro širokou škálu cílových skupin v oblasti vzdělávání, preventivní a osvětové, pořádání příměstských táborů pro děti apod.,

  • iniciace a spolupráce na realizaci projektů (národních i mezinárodních) zaměřených na oblast vzdělávání, učení a oblasti související, včetně projektů financovaných z různých dotací, grantů či jiných zdrojů,

  • tvorba a publikace vzdělávacích, výchovných, metodických, preventivních a dalších materiálů a publikací určených pro širokou veřejnost,

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků v systému akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

bottom of page